2016-05-20 15:16

Du vet väl att Du kan åka Närtrafik i flera kommuner!

Många av Taxi Väst´s kommuner kan du åka Närtrafik!  

Följ denna länk för mer info! 

http://www.vasttrafik.se/#!/reseinformation/sa-har-gar-det-till/nartrafik/